Стандарти зі страхування

Контрольний стандарт № 7
Контрольний стандарт оцінки забезпечення перестрахування первинних страховиків та гарантії їхніх перестраховиків


Методологія основних принципів страхування
Основні принципи страхування створюють загальну структуру, яку можна застосувати в численних режимах нагляду за страховою діяльністю, і яка є досить гнучкою для того, щоб вносити зміни та вживати конкретних заходів


Стандарт наглядових органів з інспектування на місцях
Метою нагляду за діяльністю зі страхування та перестрахування є захист власників страхових полісів і бенефіціаріїв страхових полісів. Для досягнення цих цілей органи нагляду повинні розробити відповідні методи нагляду


Принципи щодо достатності капіталу та платоспроможності
Цей документ визначає принципи, які мають служити основою для режимів забезпечення платоспроможності


Стандарт №8 “Здійснення нагляду за перестраховиками”
Контрольний стандарт оцінки забезпечення перестрахування у страховиків та надійності їхніх перестраховиків, прийнято Міжнародною асоціацією органів страхового нагляду (далі - IAIS) у січні 2002 року, а вже 3 жовтня 2003 року прийнято Стандарт здійснення нагляду за перестраховиками1-15 16-20