Стандарти зі страхування

Директива 2005/68/ЄC про перестрахування від 16 листопада 2005 року
Директива 2005/68/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 16 листопада 2005 року про перестрахування та Директиви Ради про внесення змін 73/239/ЄЕC, 92/49/ЄЕC, а також Директиви 98/78/ЄC та 2002/83/ЄC


Стандартная формула Solvency II. Использование моделей оценки платежеспособности страховщика и перестраховщика
Платежеспособность страховщика или перестраховщика - это объективный показатель его текущего финансового состояния путем прогнозирования в будущем. Иначе говоря, это возможность выполнения в будущем его обязательств


Последние изменения законодательства ЕС по регулированию перестраховочной деятельности
Скоро на территории ЕС по отношению к ведению деятельности по перестрахованию будут действовать правила, которые станут новыми не только для специализированных предприятий по перестрахованию, но и для всех участников европейского страхового рынка


Страховые стандарты на рынке ипотечного жилищного кредитования: основные тенденции и проблемы
Большие планы в решении жилищных проблем наши государства связывают с развитием ипотечного кредитования. Ни одно выступление Президента России по социальным вопросам не обходится без этой темы


Страхове законодавство в Європейському союзі
Для функціонування єдиного ринку страхових послуг, який сприятиме підвищенню економічної ефективності та ринкової інтеграції, потрібно мати спільну правову базу, яка дозволятиме страховикам вільно здійснювати операції в усіх країнах ЄС, створювати філії та надавати послуги. З цією метою Європейський Союз прийняв ряд директив, які визначають умови


Стандарт наглядової діяльності № 1 у сфері ліцензування
Ліцензування відіграє важливу роль у забезпеченні ефективності та стабільності страхового ринку. Наявність чітко окреслених умов, які регламентують надання офіційних дозволів на діяльність страхових компаній, необхідна для захисту користувачів страховими послугами


Принцип № 1: Основні принципи страхової діяльності
Цей документ про основні принципи страхової діяльності охоплює ті найважливіші принципи, які необхідні для ефективного функціонування будь-якої системи нагляду


Принципи № 2: Страховий конкордат
Принципи, які застосовуються до нагляду за діяльністю міжнародних страхових компаній, об’єднань страхових компаній та їхніми транскордонними страховими операціями (Страховий конкордат)


Стандарт нагляду № 4 за управлінням активами страховими компаніями
Його метою є надання опису суттєвих елементів надійної системи управління активами і основи для звітності за повним спектром інвестиційної діяльності


Стандарт нагляду № 5: Стандарт координації нагляду за діяльністю груп
IAIS ухвалила кілька документів, які визначають принципи, стандарти та керівні положення стосовно нагляду за діяльністю страхових установ та стразових груп


Керівні положення № 3 щодо відповідних та належних принципів та їх застосування
Мета цього документу та ж, що і мета документу, прийнятого Спільним форумом. Далі її виклад повторюється, причому формулювання змінене так, щоби було посилання на регулювання діяльності страхових юридичних осіб


Порадник №5 для страхових контролерів та суб’єктів з питань запобігання відмиванню грошей
Цей документ містить положення з порадами, не всі з яких можуть застосовуватись за всіх обставин. Зокрема, вимоги до певних видів страхування (майно/ нещасні випадки), є менш жорсткими, ніж ті, що відносяться до довгострокового страхування


Принципи № 3: Принципи здійснення страхових операцій
Головне завдання усіх органів нагляду за страховою діяльністю – це створити механізми забезпечення високих стандартів фінансової платоспроможності та поведінки усіх страховиків, що знаходяться під їхнім наглядом


Порадник № 4 з питань оприлюднення інформації страховими компаніями
Цей порадник містить керівні принципи оприлюднення інформації страховими компаніями з метою надання учасникам ринку можливості оцінити поточний фінансовий стан і майбутню життєздатність страховика


Стандарт нагляду № 6 за обміном інформації
Метою даного стандарту є поєднання в єдиному документі умов, які слід застосовувати для обміну інформацією для органів нагляду за страховою діяльністю1-15 16-20