Законы Украины и нормативные акты о страховании

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”
22.05.2003 N 851-IV / Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів


Закон України “Про електронний цифровий підпис”
22.05.2003 №852-IV / Закон визначає правовий статус електронного цифрового підпису та регулює відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису


Постанова КМУ “Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу”
26.04.2003 №644 / Порядок визначає механізм реєстрації суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та подання цими суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про такі фінансові операції


Указ Президента України “Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України”
04.04.2003 №292/2003 / Указом Президента затверджено Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Комісія - це спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг


Указ Президента України "Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України"
11.12.2002 №1153/2002 / Відповідно до Закону "Про фінансові послуги та держрегулювання ринків фінпослуг" утворено Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом


Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
28.11.2002 №249-IV / Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та спрямований на боротьбу з фінансуванням тероризму


Закон України "Про кредитні спілки"
20.12.2001 №2908-ІІІ / Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань


Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
12.07.2001 N 2664-III / Закон встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг


Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”
15.03.2001 №2299-III / Закон визначає правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, порядок та обсяг
розкриття інформації з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів


Постанова КМУ “Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки”
02.02.2001 №98 / Програма розроблена на 2001-2004 р. з метою реалізації державної політики у сфері страхування і відповідно до статті 14 Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"


Постанова КМУ "Про впорядкування діяльності страхових брокерів”
29.04.1999 №747 / Ця Постанова регулює особливі умови діяльності страхових брокерів


Закон України "Про страхування"
07.03.1996 №85/96-ВР / Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Дія Закону не поширюється на державне соціальне страхування


Закон України “Про інформацію”
02.10.1992 № 80/94-ВР / Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності. Закон стверджує інформаційний суверенітет України і визначає правові форми міжнародного співробітництва в галузі інформації1-15 16-30 31-45 46-60 61-73