Законы Украины и нормативные акты о страховании

Закон України “Про внесення змін до Закону України про оподаткування прибутку підприємств”
З метою вдосконалення окремих норм законів України з питань оподаткування з урахуванням практики їх застосування, а також усунення мінімізації заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та створення однакових умов оподаткування для всіх платників податку Верховна Рада України прийняла цей закон


Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій"
Вносить до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N1740 зміни, що додаються


Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2005 год” (N 2505-IV от 25.03.2005 г.)
Принятие в конце прошлого года Бюджета на 2005 год стало возможным только при условии внесения на рассмотрение ВР законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2005 год” с учетом результатов экономического развития Украины в 2004 году и в январе 2005 года


Зміни, що вносяться до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
Банки перераховують суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1,5 відсотка суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, здійсненої як для власних потреб, так і за дорученням клієнтів, на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету...


Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
Цей Закон регулює відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України


Закон України "Про дорожній рух"
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища


Проект Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року"
Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне господарство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки


Распоряжение Госфинуслуг №3519 от 08.02.2005 г. "Об утверждении Квалификационных требований к лицам, которые могут заниматься актуарными расчетами"
В соответствии со статьей 10 Закона Украины "О страховании" (N 2745-III от 04.10.2001 г.) страховые тарифы должны определяться страховщиком актуарно (математически) на основании соответствующей статистики наступления страховых случаев


Розпорядження Держфінпослуг "Про погодження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування”
Це розпорядження касовує розпорядження Держфінпослуг від 2 липня 2004 року № 1437 „Про погодження проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” у зв’язку з прийняттям Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”


Розпорядження "Про затвердження Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого обліку договорів страхування життя"
З метою встановлення порядку та умов ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя та відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про страхування" Держфінпослуг видала розпорядження


Про погодження в Держфінпослуг договорів перестрахування для купівлі іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами
У випадку звернення за погодженням укладених договорів перестрахування страховики-резиденти та страхові (перестрахові) брокери-резиденти подають до Держфінпослуг разом із супровідним листом два примірники засвідчених нотарільно копій договорів перестрахування


Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом


ПОРЯДОК проведення розрахунку розміру страхового відшкодування
ПОРЯДОК проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди1776-00- редакція від 31.12.2004


Постанова КМУ № 1776 "Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування..."
Про затвердження Порядку проведення розрахунку розміру страхового відшкодування утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди1776- редакція від 31.12.2004


Постанова КМУ "Про затвердження Методики проведення актуарних розрахунків у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування"
Про затвердження Методики проведення актуарних розрахунків у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування1-15 16-30 31-45 46-60 61-73