Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій"


Тема Статьи

Фориншурер

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2005 р N 217
Київ

Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1632, N 47, ст. 1730, 1999 р., N 7 ст. 234, N 34, ст. 1778, 2002 р., N 15, ст. 815, 2004 р., N 6, ст. 318), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО

___________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2005 р. N 217

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Банки та їх установи (далі - банки) нараховують, утримують та сплачують до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1,5 відсотка суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти.

Юридична або фізична особа - клієнт банку в заяві на купівлю іноземної валюти зазначає, що він доручає банку утримати із суми в гривнях, перерахованої для купівлі іноземної валюти, суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та перерахувати її до спеціального фонду державного бюджету".

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Банки перераховують суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1,5 відсотка суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, здійсненої як для власних потреб, так і за дорученням клієнтів, на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, за місцем реєстрації банків як платників страхових внесків у органах Пенсійного фонду України".

3. Пункти 5, 15, 16 і 19 викласти в такій редакції:

"5. Для обліку сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу безготівкової валюти у Національному та інших банках використовуються балансові рахунки згідно з нормативними актами Національного банку.

Сума збору зараховується на відповідний балансовий рахунок у разі отримання заяви на купівлю іноземної валюти та перераховується банками відповідно до пункту 4 цього Порядку не пізніше наступного операційного дня після здійснення операції з купівлі безготівкової валюти".

"15. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів сплачуються платниками цього збору на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, за місцем реєстрації легкового автомобіля.

16. Суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються платниками з операцій з купівлі-продажу безготівкової валюти, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння та з відчуження легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), зараховуються в установленому порядку до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік".

"19. Банки подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України, в яких вони зареєстровані як платники страхових внесків, звіт про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу безготівкової валюти згідно з додатком 1.

Оператори стільникового рухомого зв'язку подають до 20 числа, що настає за останнім місяцем звітного кварталу, органам Пенсійного фонду України, в яких вони зареєстровані як платники страхових внесків, звіт про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв'язку згідно з додатком 2.

Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння подають до 20 числа, що настає за останнім місяцем звітного кварталу, органам Пенсійного фонду України, в яких вони зареєстровані як платники страхових внесків, звіт про нарахування та сплату цього збору згідно з додатком 3".

4. Абзац четвертий пункту 15-15 викласти в такій редакції:

"Документом, що підтверджує сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв'язку, є платіжне доручення оператора про перерахування сум збору на рахунок з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкритий в управлінні Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві чи Севастополі".

Додатки 1, 2, 3 (4.81 КБ)