Про погодження в Держфінпослуг договорів перестрахування для купівлі іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами


Тема Перестрахование

Фориншурер

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ


____________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 січня 2005 року м. Київ № 3303

Про погодження в Держфінпослуг договорів перестрахування для купівлі іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами

Відповідно до пункту 5 Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року за № 135 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 27.04.2000 за № 254/4475 із внесеними змінами постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 року № 623 та статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. У випадку звернення за погодженням укладених договорів перестрахування страховики-резиденти та страхові (перестрахові) брокери-резиденти подають до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) разом із супровідним листом два примірники засвідчених нотарільно копій договорів перестрахування.

2. Департаменту страхового нагляду (Парнюк В.О.):

2.1. Забезпечити ведення реєстру договорів перестрахування в електронній формі (далі – Реєстр) згідно з додатком до цього розпорядження.

2.2. Протягом п‘яти робочих днів (з дати реєстрації вхідних документів в Держфінпослуг) внести договори перестрахування до Реєстру.

3. Після внесення договорів перестрахування до Реєстру на титульній сторінці робиться напис: „Внесено до реєстру договорів перестрахування” та ставиться печатка.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Комісії В. Суслов

Протокол № 112 засідання Комісії від 13.01.05.

Додаток
До розпорядження Держфінпослуг
від 13.01. 2005 № 3303

Реєстр договорів перестрахування, які подані на погодження до Держфінпослуг має містити:

  • Вхідний номер та дата листа, кількість сторінок
  • Назва страховика або брокера
  • Номер та дата договору перестрахування
  • Назва договору перестрахування
  • Перелік перестраховиків-нерезидентів та адреса (вказати країну), зазначених у договорі перестрахування
  • Примітка
  • Дата проставлення печатки на договорі


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ