Постанова КМУ "Про затвердження Порядку передачі до архівних установ або підрозділів документів з обліку виплат застрахованих осіб"


Тема Статьи

КМУ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 2 червня 2004 р. N 741
Київ

Про затвердження Порядку передачі до архівних установ
або підрозділів документів з обліку виплат (доходу) застрахованих осіб

Відповідно до статті 17 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
[1058-15] Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок передачі до архівних установ або
підрозділів документів з обліку виплат (доходу) застрахованих
осіб, що додається.

Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ

_________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2004 р. N 741

ПОРЯДОК
передачі до архівних установ або підрозділів
документів з обліку виплат (доходу) застрахованих осіб

1. Цей Порядок визначає процедуру передачі для зберігання в
архівних установах або підрозділах документів з обліку виплат
(доходу) застрахованих осіб (далі - документи).

2. До документів належать особові рахунки застрахованих осіб
та розрахунково-платіжні відомості.

3. Документи, сформовані за період до 1 липня 2000 р.,
зберігаються страхувальниками протягом 75 років. По закінченні
цього строку знищуються у порядку, встановленому спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
архівної справи і діловодства.

4. Документи, сформовані після 1 липня 2000 р., зберігаються
страхувальниками протягом усього періоду сплати страхових внесків
та протягом п'яти років після припинення їх сплати. По закінченні
цього строку документи передаються до архівної установи або
підрозділу.

Страхувальники - юридичні особи державної і комунальної форми
власності, визначені в абзаці другому пункту 1 та пунктах 2-4
статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" [1058-15] (далі - Закон), передають
документи до архівних підрозділів органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств,
установ та організацій.

Страхувальники - юридичні особи приватної форми власності,
визначені в абзацах другому і третьому пункту 1 статті 14 Закону
[1058-15], передають документи до архівних підрозділів об'єднань
громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та
організацій приватної форми власності.

Страхувальники - фізичні особи, визначені пунктами 3 і 4
статті 11, частиною першою статті 12, абзацами другим і п'ятим
пункту 1 статті 14 Закону [1058-15], передають документи до
місцевих архівних установ.

5. Дипломатичні представництва, консульські установи України
передають документи до архівного підрозділу МЗС з подальшим
зберіганням їх в особових справах застрахованих осіб.

6. Упорядкування та опис документів здійснюється
страхувальниками у порядку, визначеному спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і
діловодства.

7. Документи на паперових носіях формуються страхувальниками
у справи окремо за кожним роком, за який вівся облік виплат
(доходу) застрахованих осіб, з січня по грудень.

Електронні копії документів переносяться на електронні носії
у хронологічному порядку років та місяців, за які вівся облік
виплат (доходу) застрахованих осіб. На електронному носії
зазначаються прізвище, ім'я та по батькові застрахованої особи і
період обліку (виплат) її доходу.

8. Передача документів на паперових та електронних носіях від
страхувальників до архівної установи або підрозділу здійснюється
за актом приймання-передачі документів та описами, зразки яких
затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Акт приймання-передачі документів складається у двох
примірниках, перший з яких передається до архівної установи або
підрозділу, другий залишається у страхувальника.

Описи документів складаються у трьох примірниках, з яких два
передаються до архівної установи або підрозділу, третій
залишається у страхувальника.

9. Передача документів до архівних установ або підрозділів
здійснюється за рахунок коштів страхувальників.