Указ Президента України "Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України"


Тема Статьи

ВРУ

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 )
п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі - Комісія) як центральний орган виконавчої
влади зі спеціальним статусом.

2. Установити, що Комісія є спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

3. Доповнити розділ III Схеми організації та взаємодії
центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом
Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про
зміни у структурі центральних органів виконавчої влади"
(зі змінами, внесеними Указами від 23 жовтня 2000 року N 1159
( 1159/2000 ), від 5 грудня 2000 року N 1303 ( 1303/2000 ), від
29 вересня 2001 року N 907 ( 907/2001 ), від 27 грудня 2001 року
N 1265 ( 1265/2001 ), від 29 серпня 2002 року N 780 ( 780/2002 ) і
від 1 жовтня 2002 року N 887 ( 887/2002 ), абзацом такого змісту:

"Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України".

4. Кабінету Міністрів України:

подати у двомісячний строк у встановленому порядку проект
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України;

затвердити граничну чисельність працівників Комісії;

вирішити питання про матеріально-технічне забезпечення
Комісії, а також її розміщення;

вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування
Комісії у поточному році та передбачати бюджетні призначення для
забезпечення діяльності Комісії у проектах Державного бюджету
України на 2003 і наступні роки;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом;

забезпечити приведення актів центральних органів виконавчої
влади у відповідність із цим Указом.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
сприяти забезпеченню необхідними службовими приміщеннями
територіальних управлінь Комісії.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 грудня 2002 року
N 1153/2002