Нова Стратегія НБУ: стійка банківська та фінансова система, страховий ринок готовий підтримувати відновлення


НБУНаціональний банк України першим серед державних установ розробив нову інституційну Стратегію. Цей документ враховує фактори впливу вторгнення росії на умови функціонування фінансової системи та сфокусований на захист фінансової стабільності та відновленні країни.

Тож Стратегію Національного банку до 2025 року після дворічного впровадження було змінено на нову, яка дасть можливість центробанку з урахуванням зовнішніх факторів розширити зону визначеності та заздалегідь сформувати альтернативні плани дій для різного розвитку подій.

"Фінансовий сектор та центробанк тримає фінансову оборону ось уже 453 дні повномасштабної війни, водночас нам вдається розвиватися, думати на перспективу та рухати країну вперед. Ми маємо свій сектор відповідальності і в його межах повинні дати впевненість у фінансовій стабільності і українцям, і Уряду України, і військовим, і учасникам фінансового ринку, і міжнародним партнерам. Усі, хто так чи інакше залежить від ефективної роботи НБУ, повинні відчувати, що в нашому секторі відповідальності ми впевнено "тримаємо небо над ними", так як його тримають над усією країною Збройні Сили України", – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Він додав, що комплексна робота над новою Стратегією розпочалася у січні 2023 року. За досить короткий термін команді центробанку вдалося уточнити стратегічну ідею (візію, місію, корпоративні цінності), фокусуючи діяльність центробанку на наближення перемоги, та створити довгостроковий план, що є своєрідним дороговказом для НБУ, його партнерів та учасників фінансового ринку.

"Назва нашої нової Стратегії – Фінансова фортеця України. Влучна та зрозуміла аналогія. Адже фінансова екосистема має бути саме такою неприступною фортецею для ворога, а ми, її архітектори, повинні робити все, що пришвидшує Перемогу", – розповів Голова Національного банку.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями, що зосереджені на основних функціях Національного банку – забезпеченні цінової і фінансової стабільнос-ті та підтримці країни на шляху до Перемоги.

Вони деталізуються у 24 стратегічних ініціативах, на досягненні яких центральний банк зосередить свої зусилля упродовж наступних років.

Перша ціль: "Стійка гривня"

Вона посідає особливе місце в Стратегії, адже забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ та надважливе під час війни.

У її межах передбачається досягнення цінової стабільності та курсової стійкості завдяки:

 • розробленню стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу;
 • поступовому послабленню та зняттю валютних обмежень;
 • поступовому переходу до гнучкості обмінного курсу;
 • поверненню фокусу монетарної політики на інфляцію.

Друга ціль: "Фінансова стабільність"

Її досягнення передбачає забезпечення стану фінансової системи, за якого, не зважаючи на усі зовнішні впливи, вона спроможна належно виконувати основні функції – фінансове посередництво та здійснення платежів – й успішно протистояти кризовим явищам. Це завдання особливо важливе під час війни.

Реалізація її передбачає втілення таких стратегічних ініціатив:

 • збалансоване регулювання та нагляд, спрямовані на розвиток;
 • стійка та спроможна банківська система;
 • страховий ринок готовий підтримувати відновлення;
 • небанківський фінансовий та платіжний ринок – прозорий та технологічний;
 • надійна та стійка інфраструктура фінансового ринку.

Третя ціль: "Фінансова система працює на відновлення країни".

Її мета – сприяння відновленню економіки, відбудові країни, поверненню до стійких темпів економічного зростання.

Регулятор у межах свого мандата стимулюватиме якісний розвиток фінансового ринку за допомогою п’яти ініціатив, що увійшли до цієї цілі:

 • відповідальний фінансовий ринок;
 • розвинений кредитний ринок;
 • розвинений ринок страхових послуг;
 • розвинена інфраструктура ринків капіталу;
 • фінансово грамотне населення та підприємці.

Четверта ціль: "Сучасні фінансові послуги"

Фінансова система має працювати безперебійно навіть під час війни, в умовах бойових дій чи у разі блекаутів. Одне з ключових завдань центробанку полягатиме в посиленні кібербезпеки та ефективності готівкового обігу, а також у подальшій цифровізації фінансових послуг, впровадженні нових технологій, поширенні безготівкових розрахунків.

На реалізацію цієї цілі спрямовуватимуться ініціативи:

 • фінансовий ринок – цифрова фортеця;
 • Power banking 2.0 – відновлення інфраструктури на деокупованих територіях;
 • технологічний розвиток фінансового ринку;
 • стійкість, ефективність та клієнтоорієнтованість готівкового обігу;
 • віртуальні активи та цифрові гроші НБУ – чітке регулювання для забезпечення монетарного суверенітету;
 • цифрові фінансові послуги – частина цифрової країни.

П’ята ціль: "Ефективний центральний банк"

Вона полягає в забезпеченні стійкості, ефективності, безперебійної роботи центробанку як ключової умови виконання всіх попередніх цілей, зазначених у цій Стратегії.

Досягнення цієї цілі передбачає реалізацію таких семи ініціатив:

 • голос НБУ – посилення комунікацій регулятора;
 • розвиток інституційних відносин зі стейкхолдерами;
 • міжнародна співпраця та обмін експертизою;
 • європейська інтеграція фінансового сектору;
 • ефективна операційна діяльність;
 • цифрова трансформація НБУ;
 • людський капітал – основний актив НБУ.

Отже, перші чотири цілі спрямовані назовні на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. П’ята ціль – "Ефективний центральний банк" – покликана поліпшити реалізацію Місії та Візії Національного банку через внутрішню трансформацію.  | Форіншурер