В Україні нові правила отримання страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві


В Україні нові правила отримання страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництвіЗ 1 січня 2023 року почали діяти зміни в документах про загальнообов’язкове соціальне страхування. Оновлені правила виплат від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності.

Питання загальнообов’язкового державного соціального страхування регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (у редакції Закону від 21.09.2022 р. № 2620-IX, яка діє з 01.01.2023). Стаття 1 вказує, що страхування від нещастя на підприємстві, яке спричинило виникнення непрацездатності, підходить під вид загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Подія настає, коли аварія вчинила фізичні або психічні ушкодження, якщо їх виявили протягом працевлаштування на виробництві чи після звільнення. Також вважається, що страхова подія настає, навіть якщо застрахована особа порушила правила з охорони праці.

Застрахованими від НС на виробництві та професійного захворювання, що спричинили встановлення непрацездатності, вважаються наступні особи:

 • трудяться будь-яким видом трудових відносин, зазначених у законі, в компаніях будь-якої форми власності, ФОПів;
 • державні посадовці;
 • ФОПи, які ведуть діяльність самостійно;
 • працівники ферми, що не страхуються за іншими умовами;
 • студенти професійних закладів, закладів вищої освіти тощо, які проходять виробничу практику або працюють;
 • неповнолітні, або до 23 років, якщо навчаються, які народилися з інвалідністю через травмування чи захворювання на підприємстві робітниці під час вагітності.

Аварії потрібно розслідувати згідно з Законом України «Про охорону праці» від 14.10. 1992 р. № 2694-XII за інструкцією, що визначена Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві від 17.04.2019 р. № 337.

Кошти, які сплачує територіальний страховий відділ застрахованому працівникові, якщо настав страховий випадок, називаються страховими виплатами.

Вони формуються з:

 • грошових коштів, які сплачуються щомісячно, і становлять розмір заробітної плати або її частини згідно зі ступенем настання непрацездатності;
 • єдиноразової страхової допомоги постраждалому (його утриманцям у разі смерті);
 • страхового переказу дитині, яка народилася з інвалідністю через аварію на підприємстві, яка сталася з матір’ю під час вагітності;
 • виплат на реабілітації та соціальну допомогу;
 • допомоги з тимчасового набуття непрацездатності.

Моральна компенсація виплачується згідно з Цивільним кодексом України та Кодексом законів про працю.

З початку року почав діяти новий Порядок здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Його було введено в дію Постановою Кабінетів Міністрів від 30.12.2022 р. № 1467 (далі – Порядок). В Порядку оновили інструкцію з реалізування страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які вчинили виникнення непрацездатності.

Так з початку 2023 року усі грошові перекази за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які стали причиною настання непрацездатності, виплачує Пенсійний Фонд України (далі – ПФУ), хоча до цього грошові перекази здійснював Фонд соціального страхування України (далі – ФССУ). ФССУ самостійно надає ПФУ інформацію про потерпілих, які повинні отримувати грошові перекази, а нові справи потрібно формувати через місцевий орган ПФУ. Він призначає та перераховує страхові кошти.

Гроші нараховуються щомісячно. Потерпілий отримує їх з дня встановлення непрацездатності, а у разі смерті годувальника, його утриманцям перераховуються кошти з дня смерті, але не раніше дня встановлення права на виплати.

Якщо допомога надається одноразово, то постраждалому вона перераховується у місячний строк з дня виникнення непрацездатності, яку затвердила експертна комісія. У разі смерті – протягом місяця з дня смерті утриманцям померлого.

Кошти виплачуються у грошовій формі за вказаним у заяві на виплату місцем фактичного перебування, навіть, якщо воно відрізняється від зареєстрованого місця проживання.

Перерахування здійснюються на банківський рахунок згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, що затверджує постанова Кабінету Міністрів від 30.08.1999 р. № 1596, або через відділення поштового зв'язку АТ «Укрпошта» за місцем фактичного перебування одержувача допомоги у межах України.

Документи для отримання страхової виплати можливо подати фізично до місцевого відділу ПФУ, надіслати поштою, або подати через портал електронних послуг ПФУ в електронному вигляді, попередньо затвердив документи кваліфікованим електронним підписом, через верифікацію в системі Дія або через електронну систему BankID.

Якщо застрахованій особі були призначені виплати, які не були вчасно не отримані, вона має можливість отримати кошти за всі періоди, але не більш ніж за три роки з дня звернення за їх отриманням.

Якщо потерпілий виїхав за кордон, він також має право на отримання коштів за страховими виплатами у зв’язку з нещастям на підприємстві та професійним захворюванням, які стали причиною встановлення непрацездатності.

Грошові кошти перераховуються згідно з міжнародними актами України, і, якщо не вказано інше, виплата здійснюється згідно з Порядком здійснення страхових виплат, призначених у зв’язку з нещастям на виробництві та професійним захворюванням, які призвели до виникнення непрацездатності, особам, що виїхали за межі України, яка затверджена Кабінетом Міністрів від 09.08.2001 р. № 988. Таким чином гроші переказуються особі за кошти ПФУ.

Щоб отримати ці кошти, застрахована особа повинна через посольство України, консульство тощо передати документи:

 • заяву, форма якої затверджена ПФУ, зокрема спосіб отримання коштів;
 • підтвердження від відповідної установи України (посольство, консульство тощо) про постійне місце перебування за кордоном;
 • що грудня – підтвердження того, що потерпілий жив. Дипломатична установа або інший законодавчий орган країни перебування видає свідоцтво або інший документ знаходження особи в живих.

Якщо документ видає не дипломатична установа України у країни перебування, то такий документ повинен бути перекладений на українську мову та легалізований консульською установою України.

Якщо такого документа не буде надано, страхові виплати зупиняються на термін знаходження такого свідоцтва.

Грошові кошти застрахована особа може отримати як на банківський рахунок, який відкритий в Україні, так і на банківський рахунок банку тієї країни, в якій знаходиться потерпілий за межами України, або поштовим переказом, якщо між Україною та другою країною укладений договір про обмін грошовими переказами.

Кошти за кордон переказуються застрахованій особі з місяця, що є наступним за місяцем від’їзду, у валюті країни перебування або у доларах США за офіційним курсом НБУ на день перерахування.

У випадку зупинення виплат, ПФУ впродовж 10 днів надсилає постраждалому звістку про рішення та вказаними причинами настання цієї події.

Якщо потерпіла особа не втратила працездатність безстроково, вона повинна у термін, вказаний в законодавстві України, проходити повторно медичний та соціальний огляд в Україні.  | Форіншурер